Projects / Info


The air we breathe (2021) is een beeldend onderzoek dat luchtvervuiling zichtbaar tracht te maken.
Het was te zien in BLANCO, Gent van 15 to 24 januari 2021. 


De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt luchtvervuiling als het grootste milieugerelateerde gevaar voor de gezondheid. Jaarlijks sterven er in Europa meer dan 400.000 mensen vroegtijdig door vervuilde lucht. Voor België wordt het aantal verloren levensjaren op 86.000 geschat. Onderzoek wijst uit dat luchtvervuiling globaal verantwoordelijk is voor 19% van alle overlijdens door hart- en vaatziekten, 21% van alle doden door beroertes, 23% van de doden door longkanker en bijna 45% van de chronische longaandoeningen.

De polluent die op lange termjn de grootste impact heeft op de gezondheid is fijn stof, waaronder particular matter (PM) 2.5. Die deeltjes komen terecht in de atmosfeer door een natuurlijke oorzaak of door menselijke activiteiten zoals transport, industrie, landbouw en verwarming. Mensen met een lagere socio-economische status leven, werken en volgen onderwijs op plaatsen met een slechtere luchtkwaliteit. Kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een medische voorgeschiedenis zijn het gevoeligst voor de negatieve gevolgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat er geen veilige drempelwaarde is waaronder geen nadelige effecten voorkomen. Desondanks publiceert ze 10µg/m3 als advieswaarde voor het maximale jaargemiddelde aan concentratie fijn stof. De Europese normen laten een hogere concentratie toe als resultaat van een evenwichtsoefening tussen gezondheidsrisico’s en onder meer economische overwegingen. In 2020 was dat 20µg/m3.

The air we breathe is geen eindpunt, noch bevat het een conclusie. De installatie nodigde uit om na te denken over deze ambigue relatie die de mens aangaat met zijn omgeving. Elke dag opnieuw, elke seconde.

Met dank aan MentorMentor en Bral