Projects / Info

      .     
Naar aanleiding van de expo Kinderen van de Renaissance in het Museum Hof van Busleyden in Mechelen, werken Sophie Vanhomwegen en Raisa Vandamme met verschillende klassen uit twee Mechelse basisscholen samen. De kinderen experimenteren met fotografie, video en collagetechnieken om zichzelf en elkaar op een originele manier te portretteren.

Met een selectie van het divers materiaal dat tijdens de ateliers tot stand kwam, maken Sophie en Raisa een installatie die is opgenomen in het parcours van de expo Kinderen van de Renaissance. INFANTIA 2021 is bewust een kaleidoscopische co-creatie. De portretten die ophangen in de expo hebben de kinderen zelf gekozen: zij bepalen hoe ze gekleed, geposeerd en dus ook geportretteerd worden. De installatie wordt begeleid door een audioguide waarin je de kinderen ook aan het woord hoort.

In opdracht van MUS-E Belgium. Tot 4 juli 2021 in het Hof van Busleyden.

(tekst MUS-E Belgium)